Margó

Az örök reménységgel teljes ügy

Közel hatszáz köznevelési és szakképzési intézményben (óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban, felsőoktatásban) nevelni, oktatni több tízezer gyermeket, fiatalt…
Testi és lelki betegek gyógyítása, idősek támogatása, kísérése szociális intézményi hálózatokban, szeretetotthonokban…
A Szeretetszolgálat révén segítségnyújtás a rászorulóknak…
Mindemellett, közben és felett az evangéliumi örömhír közvetítése több ezer gyülekezetben, majd minden magyar településen…

Egyházunk az egészség, egész-ség területén végez szolgálatot, az egész társadalom javára. Hogy jobb legyen. Ez mindig közügy. Ma különösképpen, amikor elhatalmasodni látszik a rossz, az embertelen. A szolgálat tehát nem állhat meg a templom ajtajában. Nemcsak az oktató, gyógyító, támogató szolgálat, hanem Isten emberszeretetének, Jézus Krisztusnak a közvetítése sem zárható be a templomokba. Ezért fontos meghúzni a méltányos és méltánytalan támadások határvonalát. A méltányosat bűnbánattal fogadjuk, de a méltánytalant szolgálatunk „közügytelenítésére”, egységünk megbontására tett szándékként vehetjük. Egységünk azonban Jézus Krisztus, református egyházunkat Isten élő Igéje kapcsolja össze, a megbontók törekvése nem lehet teljes sohasem.

„Ne bántsanak tovább bennünket; hagyjanak minket szolgálni” – mondta a Zsinat új Elnöke, Steinbach József, megválasztása után. Aki nem mellesleg a zsinat 1881 óta tartó történetében az első dunántúli püspök ebben a tisztségben (ha tévedek, javítsanak ki nyugodtan). Hordjuk őt szent büszkeségünkben imádságos szeretetben, kérve az Úr kegyelmének gondoskodását, irányítását, áldását rá.
Egységben, hitben és reménységben szeretnénk szolgálni, mondta a püspök, majd így folytatta: „Az egyház bántható, visszaverhető, olykor kihaltnak látszik, de Isten szeretete mindenkor munkál. Jézus Krisztus ügye örök reménységgel teljes ügy, mindenkor.”
Ehhez tartsuk magunkat.

A szerző

Írások

A folyvást változó közegben a mulandó dolgok közt megtalálni az örökölt örökérvényűt és le nem venni róla a szemünket. Az ideológiák kusza terén ebben az avítt konzervativizmusban radikalizálódik lázadó lényem.