Margó

Az Úr 2024. évében

Az Úr 2024. évébe léptünk. Bár munkálkodik a keresztyén optimizmus, mégis nehéz felhőtlen derűvel tekinteni előre. Ha kevés kis törődéssel is vagyunk a világ dolgai iránt, ha ezt a minimális érdeklődésünket kiterjesztjük tágabb terek felé, hát…  „Forr a világ bús tengere” – sírta rímekbe bánatát Berzsenyi Dániel megerősítve, hogy a bennünk gyűrűző valós válság-érzés nem újkeletű szerzemény.
A „haladó világ” rohanása el-elfelejtetteti velünk, hogy a világ haladása nem önjáró folyamat, a mozgás előidézett reflexió. Eredetileg maga a Teremtő az, aki elindította ezt a mozgást, hitünk szerint ma is Ura annak. Az ember azonban ezt a kizárólagosságot inkább tulajdonítja magának mondván, hogy mégiscsak ő él és hal ebben a világban, nem az Úr, ezért több joga van azt befolyásolni. Hogy ezzel a vindikált joggal miként élt eddig az emberiség, azt a történelem sötét foltjai időről időre pontosan mutatják. S most, mikor az utolsó petárdák is eldurrantak, kiürültek a pezsgős poharak, lassan a kötelező mámor is elpárolog, a Boldog Új Év vásznán is előtűnnek a foltok. Az egyik irányban a tunyaság zsíros masszája írja felül az Élet vonalát, a másik irányban pedig a harag és bosszú elevensége tör az Élet ellen.

A modern szellemiség Jézust és megváltó áldozatát egyre inkább tagadja, kizárólagos hatalmát kirekesztőnek, botrányosnak titulálja (ez sem újkeletű, Jézussal egykorú ez a nézőpont). Komoly erők gyülekeznek az egyház jézustalanítására, a hit egyháztalanítására. Mindennek ellenére az Úr 2024. évébe lépve is van okunk a „mégis örömre”. Mert ezek az erők csak az istennélküli perspektívából hatalmasok, nem örökérvényűek.
Akik vallják, hogy Jézus Isten fia, Ő a világ Megváltója és személyesen az én bűneimnek is az elhordozója, ők egészen más nézőpontból tekintenek a világra. A Krisztusban való újjászületésben Isten az Ő isteni szeretetét, tágas látóhatárát adja nekünk a biztos megérkezéssel. Erre a valós reménységre támaszkodhatunk: Ő a mindenség Ura, Ő a jövőnek is Ura, Isten Jézus Krisztusban elkészítette számunkra a boldog jövőt. Ezért a csüggesztő körülmények között is békességgel, reménységgel tekintsük az új esztendőre.

Az Úr 2024. évében is velünk az Isten, velünk Jézus Krisztus. Van okunk a reménységre. Áldott Új Évet, áldott új esztendőt!

A szerző

Írások

A folyvást változó közegben a mulandó dolgok közt megtalálni az örökölt örökérvényűt és le nem venni róla a szemünket. Az ideológiák kusza terén ebben az avítt konzervativizmusban radikalizálódik lázadó lényem.