Fűszer

„Az volna az igazi teológia, amelyik minden ízében krisztológia volna.”

„Az igehirdetés gondjának és örömének vállalása, a gyülekezetben vasárnaponként a szószékre lépő ember emberileg lehetetlen és képtelen, egyedül Isten kegyelme által lehetséges és vállalható feladata közben. Mert mi is az igehirdető feladata? Az hogy Istenről beszéljen. Ámde az ember csak ember. Istenről pedig csak maga Isten beszélhet igazán. Hogyan szólíthatná ember az Isten szavát? Csak úgy, ha maga Isten adja szájába a szót: Jézus Krisztusban kijelentett Igéjét. »Az volna az igazi teológia, amelyik minden ízében krisztológia volna.«”  (részlet – Nagy Barna, Mit tanultam Barth Károlytól? = Magyar református önismereti olvasókönyv, szerk. Németh Pál, Bp., Kálvin kiadó, 1997.)

Szemlézte: Soós Szilárd