Ismerjük meg

Elindult a megvanirva.hu

Ma indul a megvanirva.hu, a Dunántúli Református Egyházkerület új internetes újságja. Steinbach József ajánlja az új oldalt figyelmükbe.

Miért volt szükség a megvanirva.hu oldal elindítására?

A megvanirva.hu, azaz a „Meg van írva” internetes újság fenntartója a Dunántúli Református Egyházkerület. Ebben az új ciklusban határozottan azt a célt tűztük ki, megértve a mai kor követelményeit, hogy az online világban történő megjelenésre nagyobb hangsúlyt fektessünk. Szándékunkat jól tükrözi az oldal hitvallása, amelyet Köntös László főszerkesztőnk kiváló pontossággal fogalmazott meg, a szerkesztőbizottsággal és az egyházkerület vezetésével egyetértésben:

„Hiszünk abban, hogy a Biblia Isten Igéje, amelyet emberek írtak ugyan, de nem emberektől jön. Meg van írva. Az Írás örök tájékozódási pont. Megelőz bennünket.

Hiszünk abban, hogy az egyetemes Anyaszentegyház legbelsőbb lényege az, hogy bizonyságot tesz az örök Írásról, a legkülönbözőbb formákban és eszközökkel kapcsolódva megértésének és tolmácsolásának évezredes hagyományához.

Hiszünk abban, hogy a Magyarországi Református Egyház, s azon belül a Dunántúli Református Egyházkerület, ennek a lapnak tulajdonosa, az egyetemes Anyaszentegyház része.

Ezért mi is írunk. A Meg van írva a dunántúli reformátusok közösségének megszólalása arról, hogy miként éljük meg azt, és miként reménykedünk abban, ami már meg van írva.”

Mi a célja a kerületnek ezzel az oldallal?

Célunk nem a hivalkodás, nem a magunk mutogatása, hanem hitvallásos szolgálat. Az előző 12 évben is mindig fontos volt a kommunikáció. 2009-ben indult el a honlap, a refdunantul.hu, folyamatosan végezzük a könyvkiadást, és rendszeresen megjelenik a Dunántúli Reformátusok Lapja. Látható, hogy mind a nyomtatásban, mind az interneten igyekszünk megfelelni a kommunikáció terén. Óriási lépés az, hogy a refdunantul.hu oldal mellett elindulhat a megvanirva.hu.

Milyen munka előzte meg ezt az indulást?

Ehhez először az anyagi forrást kellett megteremteni. A költségvetés megalkotásánál szem előtt tartottuk azt, hogy elkülönítsünk erre a területre forrást. A költségvetést az egyházkerületi tanács megvitatta és elfogadta. A ciklus kezdetén választottunk kerületi kommunikációs igazgatót Köntös László gyűjteményi igazgató személyében, aki a kommunikációs területen szakmaiságával országos elismertségre tett szert. Tehát meglett a forrás és a hozzáértő felelős. Márciustól csatlakozott a feladathoz egy szerzői munkacsoport, akik riportokkal, gyülekezeti kiszállásokkal, interjúkkal, szolgálatok és szolgatársak bemutatásával, lelki hitmélyítő gyakorlati írásokkal, meditációkkal jelentkeznek. Tehát a munka már régebben elkezdődött a redunantul.hu-n, azóta ott minden nap van friss tartalom, nagyon köszönöm mindazoknak, akik ebben részt vettek: Köntös László vezetése mellett technikai munkatársként és írásaival Márton Gergely, és a szerkesztők, Balogh-Horváth Mariann, Bella Violetta, Horváth Andrea, Horváth Mihály, Kutasiné Molnár Boglárka, Némethné Sz. Tóth Ildikó, Pálfi Zsuzsanna, Soós Szilárd. Ezalatt folyt az új oldal szervezése. Az arculat megtervezése Kisantal Tibornak köszönhető, az oldal informatikai létrehozása pedig Benkő Róbert munkája.

Milyen elvárásokkal indítja útjára az oldalt?

A refdunantul.hu és a megvanirva.hu oldalak párhuzamosan fognak működni, természetesen nem ugyanazzal a feladattal, tartalommal. A főszerkesztő irányításával lesznek átjárások, kiegészítik majd egymást. Mellettük a közösségi média felületek is gyarapodni fognak, manapság fontos az azokon való megjelenés.

Az új lap kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy tartsuk egymással a kapcsolatot a Dunántúlon, de országos és kárpát-medencei figyelemre is számítunk. Több generációt is igyekszünk megszólítani, több ügyben hallatni a hangunkat, akár közéleti témákban is. A csapatnak az is a feladata, hogy buzdítson másokat is írásra. Cél, hogy egy gyönyörű, folyamatosan fejlődő felületen, különböző típusú, de a hitvallás és a lelki egységünket megerősítő oldal jöjjön létre, ami minél több emberhez el fog jutni. Hiszem, hogy helye van egy ilyen oldalnak az internet világában, én biztos, hogy minden nap rá fogok kattintani, és jó szívvel ajánlom ezt másoknak is.

Az Úr áldása kísérje a dunántúli internetes újságunkat, annak minden olvasóját és munkatársát, erősítse hitünket, testvéri összetartozásunkat, és mindenekelőtt a megváltó Jézus Krisztusban való reménységünket! „Velünk az Isten!” (Máté 1,23)


A szerző

Írások

A folyvást változó közegben a mulandó dolgok közt megtalálni az örökölt örökérvényűt és le nem venni róla a szemünket. Az ideológiák kusza terén ebben az avítt konzervativizmusban radikalizálódik lázadó lényem.