Megszólal

Isten horizontja

A föld alakja geoid. Megközelítőleg a gömb fogalmával leírható. Milyen messze látunk el a földön? 1,7 méteres szemmagasságot feltételezve sík vidéken vagy tengeren a látóhatár (horizont) távolsága 4,5 kilométer, ami azt jelenti, hogy a föld alakja, görbülete miatt már nem látjuk, még távcsővel sem a horizont alatti dolgokat. Csak azokat a távolabbi tárgyakat láthatjuk, amelyek egy része a horizont fölé emelkedik. A fa lombját láthatjuk, de a törzsét a talajhoz közel már nem.

A vízszint a földfelülettel párhuzamos sík. Követi a görbületet. Akkor csak rövidtávon tudjuk egyenesnek érzékelni. A Balaton nyugati és keleti része között már teljesen mérhető a görbület. A Balaton vize „vízszintes”, csak nem egyenes.

Egy kör kerületét apró egyenes vonalakkal is meg tudjuk rajzolni. Kinagyítva egy kis szakasz egyenes vonal, távolról az egészet körnek látjuk.

Karácsony van. Jézus megszületett. Élt harminchárom évet.

Sipos Domokos:      Megszületett

Megszületett.
Éjszaka volt és ragyogtak fenn a csillagok.
Én hiszem a szép csodát,
Hogy kedvéért kigyúlt egy égi lámpa
És jötte szűzen érte Máriát.

Megszületett.
És élt harminchárom évet.
Én hiszem a bús csodát,
Hogy kereszten halt, feltámadott
És elevenen a mennybe szállt.

Megszületett.

Jézus teljes, emberek által megismerhető létezése sok apró egyenesből, kis etapból kirajzolja a teljesség gömbjét. Élete minden egyes kis vonalkájának van önmagában is értelme, de ezek összekapcsolódnak, és kiadják a teljes valóságot, az egész teremtést, a létezés örök esszenciáját. Isten magának akarja az embert, a teremtményét. Kész mindent megtenni érte. Jézus, Isten cselekvő akarata. A harminchárom évben minden benne van, ami az emberre nézve érvényes és fontos.

Karácsonykor a teljességnek egy kicsi belátható szakaszát látjuk, ami nem tűnik el a horizonton túl sem. Az emberi végességnek sajátossága, hogy nem láthatja Isten teljességét. Mert nem tudja feldolgozni, megérteni. Csak Jézus Krisztusban adatott meg a teljesség.

„ Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. 
Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. 
Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. 
Ő a feje a testnek, az egyháznak; ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első.
Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, 
és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.” Kolossé 1, 15-20

Isten egy jászolban fekvő kiszolgáltatott gyermeken keresztül érintsen meg ma este, mert Isten általa változtatja meg e jelenvaló gonosz világot. Hajolj meg előtte te is, úgy mutasd meg, hogy elfogadtad áldását. Ne félj a csillagtól, pásztoroktól, bölcsektől, angyaloktól, énektől, áldástól. Nem bolondultál meg. Csak éppen rád talált az igazság, amit már régen ki kellett volna mondanod, de mindig volt valami fontosabb, kevésbé „égő” és csodálatos. De most merj Isten csodájának horizontjára nézni, mert már a látható is csodálatos, de mögötte maga Isten vár.

A szerző

Írások

Soós Szilárd a nevem. Református lelkész vagyok. Mivel a „nincsen benne állandóság” világhoz tartozom, örök változás. „Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten.” 1 Korinthus 13, 11-12