Megéled

Jézus Isten avatárja?

Gyakran eszembe jutnak egy végzős diákom szavai: „Milyen jó, hogy abból áll a hivatása, hogy Istenről gondolkodik! Mások hétköznapi munkát választanak, de a tanárnőnek azzal telik az élete, hogy olyan után kutat, akit a legtöbb ember ritkán keres”. Néha elfelejtem, hogy mekkora kegyelem az Isten dolgaival foglalkozni. De hálás vagyok kamasz lányomnak is, aki feszegeti az élet és hit határait. Aki várja tőlem a hiteles szót és életet, amivel követheti azt, akiről hiszem és vallom, hogy életem megváltója.

Keresem idén is, hogy hogyan lesz örömhírré az isteni üzenet? A sokadik karácsonyon is meglátom Isten végtelen jóindulatát? Ugye felragyog idén is a fény?

Egyre inkább érzem, hogy dadogás minden szavam, ha körül akarom írni, valahogy meg akarom ragadni a lényegét. Mégis, húz befelé, mint valami örvény, mert meg vagyok győződve róla, hogy Isten a lehető legtisztább, legtökéletesebb valósága a létnek, és szeretném ezt megélni. Ahogy énekeljük is, „szeretnék lenni, mint Ő.” Tiszta, egyszerű, sallangoktól és felesleges maníroktól mentesen létezni. Ha úgy hozza az élet nyugodtan a porba rajzolni, de ha kell az igazságért is hadakozni. Szívből adni a legfinomabb boromból és együtt sírni azon, ami volt. Jókat enni azokkal, akik hozzám a legközelebb vannak, de megosztani mindent azokkal is, akik időnként kiszorulnak.

Ezért újra és újra felteszem a kérdést: Kicsoda Isten? Kicsoda Jézus? Mi közünk egymáshoz?

A napokban robbant be a mozikba az Avatar második része. Az első történelmet írt, hiszen először láthatott a közönség 3D-s filmet. Mára viszont már mindenféle effekt bevetésre került, hogy a lelkes rajongót elrepítsék a „hetedik mennyországig”. Víz, füst, mozgás, szél, 3D… Ez ám az igazi „csinnadratta bummtararatta”, ahogy a lányom mondaná! 😊 Földi szavakkal, 4Dx. Nem is az effektek, inkább a spirituális mondanivalója ragadott meg ennek a filmnek már az első alkalommal is. Ezért aztán kicsit csalódott voltam a második rész láttán. Kár, hogy ezt a vonalat már elhalványították, ez adta ugyanis az egésznek az értelmét. Létezik egy olyan erő, ami a tudomány fogalmaival nem leírható, nem körülhatárolható, mégis mindenütt jelenvaló. Összefog minden létezőt tértől és időtől függetlenül. Szent a maga teljességében.

Sokak számára ez a film tette ismertté az avatár szót is, pedig a filmmel ellentétben cseppet sem újkeletű amerikai alkotásról van szó. Szanszkrit eredetű vallási fogalom az avatár, ami testet öltést jelent. A hindu tanítás szerint egy istenség félig vagy teljesen magára ölti egy állat vagy ember alakját, hogy legyőzze a gonoszt, vagy más egyéb jót cselekedjen. Most már a számítógépes világban is gyakran használjuk. Ha bejelentkezünk egy online felületre vagy valamilyen játékba, avatárt választunk.

Mondhatjuk, hogy Jézus Isten avatárja?

A karácsonyi csoda, hogy Isten Jézusban testet ölt, de hitünk szerint Jézus nem csak úgy hasonlít Istenre, mint a facebook avatárunk fizikai valónkra, hanem maga Isten. Az online avatárom nem én vagyok, de egy darabot, némi hasonlóságot magában hordoz belőlem. Jézusban viszont Isten teljessége jelent meg, de nem csak azért, hogy egy kis jót tegyen az emberiséggel, hanem hogy teljesen megváltsa élete mélységéből. Ebben óriási különbség van hindu és keresztyén tanítás között. Keresztyén hitünk alapja a kegyelem, nem a szenvedésben való örök körforgás.

Megváltásra szorulunk, de ha ezt valaki nem is hiszi, úgyis tapasztalja. Külön örülök, hogy sok egyéb között ez is kirajzolódik ebben a filmben. Ahova a kapzsi, önmagát istenítő ember beteszi a lábát, ott nincs más csak szenvedés és pusztulás.

Isten terve viszont nem ez volt. Amikor megváltásról beszélünk, nem csak egy isteni jócselekedetet jelent a sok közül, hanem az életünkről van szó. Isten lényege a szeretet, de nem az a mániás fajta, ami úgy csüng a másikon, hogy valósággal fojtogat. Ez a szeretet szabadon enged. Enged kószálni, elveszni, mindent elrontani, vissza is találni úgy, hogy az életünk háttérképe soha nem változik lényegében. Nem tudunk máshol létezni, mert az Ő alkotásai vagyunk. Ő pedig ezt minden létező nyelven el akarja mondani. Jeleket küld, ír, de hogy egészen egyértelmű legyen, emberré is lesz.

A szerző

Írások

Kislánykènt a járdán sètálva gyakran ütköztem neki lámpaoszlopnak, annyira el voltam foglalva a világ működèsènek megèrtèsèvel. Kerestem a Teremtőt, a cèlt ès az èrtelmet minden mozdulatban. Ma már óvatosabban közlekedem, de a cèl mèg mindig ugyanaz. Haladni az Ő kegyelmèről a teljesség felè úgy, hogy lelkèszkènt egyre inkább èrzem a felelőssègèt szavaimnak ès tetteimnek.