BlogHittem, azért szóltam

Le vannak-e fizetve az egyházak?

Nem egyszer hallok olyan baloldali, kifejezetten rosszindulatú beszédet, hogy Orbán és kormánya önti a pénzt az egyházakba, cserébe az egyházak feladják függetlenségüket, s a „kormánypropaganda” elvtelen eszközeivé szegődnek. Az évszázados egyházellenes retorika napjainkban is tovább él és sokakat megtéveszt. A megtévesztés benne az, hogy mélyen hallgat arról a tényről, hogy az egyházak mai támogatását az egyházak totális kifosztásának a történelmi korszaka előzte meg. Ez a mai egyházellenes érzület és annak baloldali politikai megfogalmazása nem lát erkölcsi kihívást abban, hogy a kommunizmus alatt az egyházakat ért méltánytalanságokat valamiképp rendezni kellene. Azért nem, mert a baloldali történelemszemlélet eleve nem ismeri el és fel a kereszténység évezredes kultúraalkotó jelentőségét, tehát a keresztény kulturális hagyomány kommunizmus alatti erőszakos megszakítására adandó mai válasz sem tűnik fel számára megoldandó problémaként. Ez a logika arra az ócska marxista történelemszemléletre épül, hogy a kereszténység megszűnése történelmi szükségszerűség. A kereszténység magánügy, a hívek gyülekezzenek össze, ha akarnak, de annak az évszázados intézményi infrastruktúrának az újjáélesztésére, amely alapvetően járult hozzá ahhoz, hogy az egyházak társadalmi szerepüket betölthessék, semmi szükség nincs. Ha most Orbán és kormánya mégis támogatja a történelmi kereszténység intézményi hátterének újjáépítését, akkor mögötte nem értékrendi döntés áll, hanem az az aljas szándék, hogy kilóra megvegyék az egyházakat. Az egyházak tehát azért értenek egyet a kormány politikájának értékrendjével, mert le vannak fizetve.

Ez hazugság.

Végső soron arról az alapvető világnézeti kérdésről van szó, hogy a keresztény kulturális hagyomány társadalmi identitásképző szerepét meg kell-e őrizni, adott esetben újjáépíteni, avagy sem. Az Orbán-kormány egyháztámogatási politikája mögött egyértelműen az a meggyőződés áll, hogy a keresztény kultúrtörténeti folytonosságot nem szabad felszámolni, sőt megőrzését kormányzati eszközökkel is támogatni kell.

De miután a kérdés lényege világnézeti természetű, az még a jövő titka, hogy egy balos világnézeti alapokra építő kormány mit kezdene az Orbán-kormány alatt látványosan kiépült és kiépülőben lévő egyházi intézményrendszerrel.

Nincsenek jó történelmi tapasztalataink.

(Kép: refi-papa.hu)

A szerző

Írások

A ma „baloldalinak” és „liberálisnak” nevezett eszmék elleni, nyíltan keresztény-konzervatív közéleti írásaim a reposzt.hu archívumában és ezen az oldalon a Hittem, azért szóltam c. blogban, néha a Facebookon olvashatók. Református lelkész vagyok, egyházi tisztségeim az illetékes felületeken könnyen megtalálhatók.