Margó

Lelki lakhatás

A világnapok jelentőségében szkeptikus vagyok, bár elismerem, akadnak olyanok, amelyeknek megléte felhív, emlékeztet, mozgósít fontos dolgokra. 

Minden év októberének első hétfője a lakhatás világnapja (Habitat világnap), az életkörülmények és a lakhatási viszonyok javítására hívja fel a figyelmet.
Ez fontos probléma. A lakhatás krízise sokakat érint. Legyen négy fal és egy tető, amit lakásnak lehet hívni. 

Miként létünk lakhatási kérdése életbevágó, úgy a lelki lakhatásunk is az. Isten, amikor döntött az életünkről, nem tervezett lelki lakhatatlanságot. A világ azonban hajlamos erről elfelejtkezni, eltitkolni, letagadni, a lelki lakhatás válsága is sokakat érint.

Ahol lakni lehet, az akár otthonul is szolgálhat, de az összefüggés nem a falakban van (láttam én már pazar palotát, ahol csak laktak, és szegényes viskót, amit otthonnak szerettek a benne élők). 
A lakást otthonná az „én” helyett a „mi” teszi. Az otthon melegét nem a radiátor adja, hanem a szeretteink közössége, az együttlét öröme. A lelki lakást lelki otthonná a Jézus Krisztussal való közösség, az Ő egyházában megélt együttlét öröme teszi. 

Ahogy az ember megpihen, feltöltődik és erősödik otthon, úgy a lelki otthonába, gyülekezetébe járva, Isten igéjén, Krisztusban való testvérei hite által megerősödve lép ki a világba. Miként dicsekszik a világban a családi fészekkel, akként dicsekszik el a lelki otthonával, Istennel, az Ő dolgaival, egyházával. Hogy a falakon kívül is otthonossá tegye a világot. 

Dicsekszem a Teremtő Istennel, az Ő megváltó szeretetével, Jézus Krisztussal, aki megszabadított minket a halálból, és Szentlelkével, aki által már itt, a földi életben is megtapasztalhatjuk boldogító jelenlétét, amivel az élet teljessége felé vezet. Október van, a reformáció hónapja. Dicsekszem Református Egyházammal. Ahol Isten kegyelméből a családban megélt otthon mellett épülhet a lelki ház, Jézus Krisztus és a gyülekezet közösségében. Dicsekszem egyházam épített örökségével, a szolgálatával. Dicsekszem azzal a református lelki és szellemi örökséggel, ami alapja keresztyén magyar identitásomnak, ami meghatároz, de nem választ el másoktól.

Jó reformátusnak lenni! És ha már október. Elindult a népszámlálás. Itt is valljuk meg, dicsekedjünk el azzal, hogy van lelki otthonunk, hogy reformátusok vagyunk. 

A szerző

Írások

A folyvást változó közegben a mulandó dolgok közt megtalálni az örökölt örökérvényűt és le nem venni róla a szemünket. Az ideológiák kusza terén ebben az avítt konzervativizmusban radikalizálódik lázadó lényem.