Fűszer

Makkai Sándor: Légy jellem!

„Önmegtagadás nélkül nincs Krisztus-követés. Csak félszív kevés. Nem lehet csak a keresztyén élet ünnepi, napfényes oldalát vállalni. Hogyan lehetsz más, mint a gazdag ifjú? Mély, állhatatos jellemmel és alázattal. Ne csak lelkesedj a jóért, hanem cselekedd! Ne csak szavalj a hősiességről, hanem éljed is! Ne csak gyönyörködj az igazságban, hanem légy igaz!”

(Ifj. Fekete Károly, Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor, Budapest, Kálvin Kiadó, 2001, 49.)

Szemlézte: Soós Szilárd (Photo by Bernard Hermant on Unsplash)