Fűszer

Makkai Sándor: Önismeret – bűnismeret

„Az önismeret kategóriájába tartozik az ifjú fiú és leány voltának vállalása. Legyen az, aminek született. Mindkét nem feladata a sáfárság. Vállalni öntudatosan, örömmel, hálaadással. Igazi nőnek lenni éppen oly nagyszerű hivatás, mint igazi férfinak lenni. Krisztusban az embernek, az isteni embernek teljessége jelent meg, s a nőnek és férfinak egyformán Mestere. Légy hűséges isteni sáfárságodhoz!”

(Ifj. Fekete Károly, Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor, Budapest, Kálvin Kiadó, 2001, 52.)

Szemlézte: Soós Szilárd (Photo by Janko Ferlič on Unsplash)