Fűszer

Mi marad?

„Egy egyiptomi fáraó síremlékén életének mérlegeként a következő sorok állnak: »15 évig uralkodott, kezében az igazságosság mérlegével. Uralma idején birodalmának egyetlen lakosa sem szenvedett éhínségtől.« Nincs adat az uralom módjáról, sem hadjáratról vagy kereskedelmi szerződésről, nincsenek hőstettek, háborúk, sem büszke építmények, nincsenek nagy változtatások. Csak…”

Gerhard Engelsberger, Mi marad? = Félek! A halálról Isten jelenlétében, Bp., Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2008, 137.

Szemlézte: Soós Szilárd