Fűszer

Miért éppen utánam?

„Egyik nap, amikor Szent Ferenc imádsága végeztével előjött az erdőből, az erdőszélen elébe toppant Masseo testvér, s próbára akarván tenni alázatosságát, szinte szemrehányó hangon szólította meg őt: – Miért éppen téged? Miért éppen téged! Miért éppen téged? – Szent Ferenc megkérdezte: – Mit akarsz ezzel mondani? – Azt akarom mondani – felelte Masseo testvér -, miért éppen téged követ az egész világ? Miért van az, hogy mindenki látni és hallani kíván téged, s kész engedelmeskedni neked? Hiszen nem vagy szép férfi, nincs valami nagy műveltséged, s még csak nemes ember se vagy. Honnan van hát az, hogy az egész világ utánad megy?
– Akarod tudni, miért utánam? Akarod tudni, miért éppen utánam? Akarod hát tudni, hogy miért éppen utánam jön az egész világ? Ezt én a Magasságbéli tekintetének köszönhetem, amely számon tartja a jókat és a gonoszokat. Minthogy azok a szentséges szemek a bűnösök közt sem találtak nálam hitványabb, gyarlóbb és galádabb bűnöst; s minthogy Isten a szándékában lévő csodálatos művének megvalósításához nem lelt nyomorultabb teremtményt a földkerekségen; éppen ezért választott ki engem, hogy megszégyenítse a világ nemességét és hatalmasságát és erejét és szépségét és bölcsességét; s ezáltal nyilvánvalóvá tegye, hogy minden erő és minden jóság egyedül tőle való, nem pedig a teremtménytől; s hogy senki se dicsekedhessék színe előtt, aki pedig dicsekszik, dicsekedjék az Úrban, akié minden tisztelet és dicsőség örökkön örökké.” (Assisi Szent Ferenc Virágoskertje)

Szemlézte: Soós Szilárd (Fotó: Clker-Free-Vector-Images from Pixabay)