BlogHittem, azért szóltam

Niedermüller nem érti

Niedermüller Péter polgármester, aki azzal az elhíresült mondatával lopta be magát hazai keresztények millióinak a szívébe, hogy „rémisztő képződménynek” nevezte a fehér, heteroszexuális, keresztény férfiakat és nőket, most kirakott egy bejegyzést a Facebook oldalára, amelyben nekimegy Balog Zoltán református püspök, zsinati lelkészi elnöknek, mert az egyházi vezető a Népszavának adott nyilatkozatában egy kérdésre válaszolva ezt mondta: „A homoszexuális hajlamot nem minősítjük, a homoszexuális kapcsolatot viszont nem tudjuk elfogadni. Az Úristennek és tanítványainak gyűlölniük kell a bűnt, de szeretniük kell a bűnöst.”

Niedermüller szerint ezzel Balog Zoltán „Semjén Zsolt színvonalára süllyed, aki szerint a homoszexualitás bűn.” Hozzáfűzi: „Ez az alattomos, megvetésre méltó mondat ugyanis ezt mondja. Megrendítőnek, és végtelenül kiábrándítónak tartom, hogy valaki, aki magát »lelkipásztornak« tartja így vélekedjen azokról az emberekről, akiknek az egyedüli »bűne«, hogy másmilyenek, mint a zsinati elnök…”

A polgármester úr nem érti. Úgy idézi Balog Zoltánt, mintha az egyházi vezető a saját véleményét mondta volna el, amikor a homoszexualitást bűnnek nevezte, sőt egyenesen „megrendítőnek” és „kiábrándítónak” tartja, ha egy lelkipásztor így vélekedik a homoszexualitásról. Holott a polgármester úrnak tudnia kellene, hogy egy lelkipásztor, egy pap, egy keresztény, legyen bármilyen pozícióban is, erről a kérdésről sem mondhat mást, csak azt, amit a Biblia mond.

De úgy látszik, a balliberalizmus olyan képviselői, mint Niedermüller, nem képesek felfogni, hogy az egyház nem véleményt mond, hanem a Biblia üzenetét közvetíti. Azét a Bibliáét, amelyet nem pusztán kultúrtörténeti emléknek, hanem Isten Igéjének tart. Az a liberalizmus, amely az egyháztól azt kéri számon, hogy miért nem módosít a homoszexualitásról szóló tanításán, nem tudja, mit beszél. Folyton csak a „másság” elfogadásáról prédikál, miközben az egyházban azt a „mást”, amely nem igazodik a liberális korszellem normáihoz, nem tudja elfogadni. Ez a liberális nézőpont annyira korlátolt, hogy már nem is érti az egyház által közvetített biblikus világkép szavait. Jellemzően, Niedermüller is azon van kiakadva, hogy a püspök bűnről és a bűnösökhöz való viszonyról beszélt. Holott, ha értené a bűn bibliai fogalmát, akkor azt is értené, hogy nincs itt senki sem kriminalizálva. De nem érti.

Hiába no, azzal a szimpla ténnyel állunk itt szemben, hogy a nyugati liberalizmus, a másságért folytatott küzdelem nagy, forradalmi harcosa, azzal az igénnyel lép fel, hogy a kereszténység ne legyen más, adja fel magát, és simuljon bele az általa kizárólagosnak tartott világképbe.

De ha a kereszténység ezt megteszi, akkor feladja önmagát.

A szerző

Írások

A ma „baloldalinak” és „liberálisnak” nevezett eszmék elleni, nyíltan keresztény-konzervatív közéleti írásaim a reposzt.hu archívumában és ezen az oldalon a Hittem, azért szóltam c. blogban, néha a Facebookon olvashatók. Református lelkész vagyok, egyházi tisztségeim az illetékes felületeken könnyen megtalálhatók.