BlogHittem, azért szóltam

Pártpropagandát folytatnak-e az egyházak? Néhány mondat Niedermüller Péter kirohanására

Niedermüller Péter polgármester, az LMBTQ ideológiát immár nyíltan felvállaló EU egyik hazai ágense, azzal állt elő, hogy a magyarországi egyházak nyilatkozata a házasságról és a családról nyílt pártpropaganda, amelyet a Fidesz rendelt meg. Ezzel nyilvánvalóan hitelteleníteni akarja azt a példa nélküli összefogást, amellyel a hazai egyházak és zsidó közösségek (azóta a Mazsihisz visszalépett) egyértelműen kiálltak a házasság és a család intézményének hagyományos modellje mellett. Mint a Meg van írva felületén már leírtam, a nyilatkozat szerintem történelmi jelentőségű, s egyik nagy erénye éppen az, hogy az emberi méltóság kérdését beemeli a rövid és tömör szövegbe, éppen azért, hogy elejét vegye az ismert vádnak, miszerint a konzervatív álláspont gyűlöletből fakad. Hogy a nyilatkozat szövegszerűen ezt jól oldotta-e meg, arról lehet vitatkozni, ám az nem kérdés, hogy üzenete, irányultsága egyértelmű szembehelyezkedés az EU-t uraló ideológiai fősodorral és kiállás egy olyan világkép mellett, amelyet a mai felhevült Európában Magyarország kormánya is képvisel.

Vélhetően ennek a kontextusnak a fényében mondja Niedermüller, hogy itt „lassan, de biztosan körvonalazódik a botrány”.  Amennyiben ez a mondata arra utal, hogy a nyilatkozat nagyot szólhat, akkor még igaza is lehet. Nem lennék meglepve, ha egyházaink hitvalló kiállása balliberális világlapok elrettentő példájává válna, nehogy már ez a karakteres, összefogáson alapuló állásfoglalás ragadós legyen. S ahogy már Magyarország kormánya is úgy jelenik meg sok helyütt a világsajtóban, mint maga a patás ördög, most rémisztő példaként lehet felhozni, hogy a honi „diktatúra” immár maga mögé kényszerítette az egyházakat is, amelyek behódoltak és engedték magukat a Fidesz-propaganda eszközévé tenni. Ezzel úgymond elárulták a „zsidó és keresztény értékrend” alapelveit.

Nem árt ilyenkor tisztán látni. Nem elég, hogy az egyre nyíltabban egyeduralomra törő LMBTQ ideológia a zsidó-keresztény emberkép, ezzel a nyugati civilizáció teljes felszámolásán dolgozik, azzal az abszurd igénnyel is fellép, hogy az egyházak és a zsidó közösségek legyenek már olyan kedvesek a projektbe beszállni, s ha netán ebbéli szándékukban szembe jön velük a Biblia, legyenek már kedvesek azt „helyesen” értelmezni. S ha erre nem hajlandók, mint például a magyar egyházak és a zsidó közösségek egy része, akkor mögötte nem a kormánytól független teológiai meggyőződés, hanem csakis opportunista behódolási szándék állhat. No, meg gyűlölet. Az ilyen Niedermüller-féle balliberális egyházellenes érvelésnek a gyűlöletre, a pártprogandára mint magyarázó elvre olyan nagy szüksége van, mint egy falat kenyérre. Különben mélyebbre kellene ásniuk, s talán meghaladná képzelőerejük határait az a felfedezés, hogy a család és a házasság intézménye körüli kultúrharc messze túlmegy a napi pártpolitika vagy a gyűlölködés szintjén, mert a világnézeti alapokat érinti. Bármilyen hihetetlen Niedermüller Péternek, az elvi alapkérdéseket illetően az egyházaknak saját teológiai meggyőződésük van, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy az egybeesik egy adott kormányzat kulturális filozófiájával.

Nem arról van szó, hogy van egy kormány, amelyik „kitalálta” a zsidó-keresztény világkép ideológiáját, hanem talán pont fordítva, a már eleve, objektíve létező zsidó-keresztény világkép jutott új-régi öntudatra a már civilizációs öntudatát elveszteni látszó Európában. S hogy ennek az újraébredésnek egyik kiemelt helye éppen Magyarország, s egyik exponált képviselője egy politikai zseni, Orbán Viktor, az maradjon az Úristen titka. S ha a magyarországi egyházak a házasság és a család intézményének kérdésében ugyanazt az álláspontot képviselik, mint a magyar kormány, akkor az nem azért van, mert behódoltak a kormánypropagandának, hanem talán pont fordítva, a kormány képviseli azt, amit amúgy az egyházak mindenféle politikai formációtól függetlenül évezredek óta hirdetnek. Az már a pártpolitikán alapuló demokratikus rendszer szükségszerű sajátossága, hogy nincs olyan közéleti megnyilvánulás, még a pártpolitika közvetlen szereplőinek körén kívülről sem, amelynek ne lenne pártpolitikai olvasata.

Attól tartok, Niedermüller Péter, amikor azzal vádolja az egyházakat, hogy pártpropagandát folytatnak, túlértékeli a jelenlegi kormányt, a Fideszt és a KDNP-t, és természetesen Orbán Viktort. Ahogy már korábban leírtam, nem Orbán Viktor hozta létre a kereszténységet, hanem a kereszténység teremtette meg Orbán Viktort. A kormányfő kiemelkedő személyiség, de azért nincs olyan közel a mindenhatósághoz, mint Niedermüller feltételezi. Ha tehát az egyházak a család, a házasság intézményének és az emberi méltóságnak a védelmében a Bibliát idézik, akkor az nem azért van, mert azt hiszik, hogy a Bibliát is a Fidesz propagandaosztálya írta. Ezt csak Niedermüller hiszi, akin a Fidesz és Orbán elleni gyűlölet úgy elhatalmasodott, hogy úgy járt, mint Móricka a háromszöggel abban a bizonyos viccben. Mindenről ugyanaz jut az eszébe.

Úgyhogy nyugodjon meg Niedermüller úr, az egyházak nem folytatnak pártpropagandát, ha kiállnak a család és a házasság intézményének biblikus alapjai mellett. Ez az értelmezés csak az ő és az általa is képviselt felszínes, rövidlátó, de mégis egyeduralomra törő ideológia szüleménye, amelyik semmit sem ért évezredek történetének szellemi-lelki folyamataiból. Meg is fognak bukni.

Címlapfotó: MTI/Mandiner/Koszticsák Szilárd

A szerző

Írások

A ma „baloldalinak” és „liberálisnak” nevezett eszmék elleni, nyíltan keresztény-konzervatív közéleti írásaim a reposzt.hu archívumában és ezen az oldalon a Hittem, azért szóltam c. blogban, néha a Facebookon olvashatók. Református lelkész vagyok, egyházi tisztségeim az illetékes felületeken könnyen megtalálhatók.