Fűszer

Pünkösdi könyörgés

„Dicsőség Tenéked Szentlélek Úristen, aki a vizek felett lebegtél a teremtés hajnalán, aki a próféták szemében látomás, ajkán ítélet és reménység voltál, aki által az én megváltó Uram földi útjára elindult, aki engemet Ő hozzá vezettél, aki az apostolok szívében láng és bűnbánatra késztető hatalom voltál, aki az anyaszentegyházat hívő lelkekből formálod, összetartod, gondozod. Dicsőség Tenéked, Szentlélek Úristen. (…)

Dicsőítelek Téged, Szentlélek Isten, hogy megmutattad énnekem a názáreti Mesterben a megváltó Istent. Általad ismerhettem meg, általad ért el a szívemig minden feddőzése, ítéletmondása, és megbocsátása. Áldalak Téged azért, hogy imádság támadt a lelkemben, hogy összekötöttél az Atya szeretetével és hogy énbennem megújítod napról-napra a Te erőidet. Dicsőség Néked azért a gyülekezetért, amelyet formáltál, az anyaszentegyházért, amelyet élő kövekből Te építettél. (…)

Látható egyházadban sokasítsd az elhívottak seregét. Szállj le az igehirdetők lelkére. Adj hatalmat a Te Igédnek a lelkek fölött. Szaporítsad seregedet. – Növeld a földön Krisztus országát. Jövel Szentlélek Isten, szállj alá mindnyájunkra. Ámen.”

(Muraközy Gyula, Pünkösdi könyörgés = A Sionnak hegyén, Budapest, Kálvin János Kiadó, 2010, 175.)

Szemlézte: Soós Szilárd (Fotó a PIXABAY oldalról)