BlogPárperces

SZÉPSÉG

A Zsoltárok könyve
48. fejezetének 3. verse
így hangzik:

Szépen emelkedik
a Sion hegye
az egész ország örömére
az északi oldalon;
a nagy király városa…” 

A Sion hegye,
a templom hegye,
az Úr,
a nagy király
áldó jelenlétének
hirdetője. 

Azt írja a zsoltár:
szép
a templom hegye,
szép
a templom;
szépen magasodik. 

Mindez
Isten szépségére
utal. 

Isten szépsége,
szentsége
tökéletességet,
harmóniát,
boldogságot
jelent;
a mai igevers szerint:
örömöt. 

Mindezeket
a szépségeket
Isten
nekünk ajándékozza,
hiszen Isten
üdvözítő Isten. 

Isten
szépséges ajándékaiban
az „egész ország” részesül,
mindazok,
akik Őrá tekintenek. 

Aki az Úrban bízik,
az széppé lesz. 

A hit
széppé formál minket,
és minden hétköznapi helyzetben is,
felemel. 

Aki az Úrban
gyönyörködik,
az széppé lesz,
másokat is
szépnek lát,
megszépít,
szépre segít. 

Mutassuk
mások számára is
a szép és reménységes
ösvényt
a bozótosban,
emelkedett életünkkel,
szépséges Urunkban! 

Imádkozzunk! 

Áldunk Téged
üdvözítő Istenünk,
aki
széppé,
örömtelivé
formálod
az életünket,
hogy mi is
megszépítsük
mások életét. 

Add Urunk,
hogy
életünk
minden perce
a Te színed előtti
örömben legyen szép,
mint a boldog örökkévalóság
egy darabja! 

Adj hitet,
emelkedetten szép
életet,
minden körülményben;
mígnem megérkezünk
örök szépségedhez! 

Ámen. 

(Kossuth Rádió – reggeli imádság)