Megéled

Templomi padfirkák

Vasárnap nálunk két istentisztelet is van egymás után, sőt a mostani esetben még egy harmadik is. És mivel jelen lehettem a prédikáció megszületésének nem rövid szakaszában is, így nem hatott rám az újszerűség varázsával. De ez szerintem természetes a dolgok menetét követve. A 2. istentiszteleten ezért felmentem a templom karzatára, és leültem a legutolsó padsorba. Néha-néha gondolataim elkalandoztak. Néztem, hol mállik le a vakolat, hol pereg le a festék, és közben a padokon visszaköszönt a múlt. Kis szívecske, beleróva, hogy szeretlek Mari, vagy egy másik szívben két sokat sejtető monogram. Vágyak-e, vagy vallomások ezek, nem tudhatom. De megtalálhatók a nemiség valóságát ábrázoló rajzok is. Valaki csak a tényt rögzítette, hogy X, Y, vagy Z itt járt.

Kik is lehettek eme „templomszépítő bizottság” illusztris tagjai? Biztos, hogy nem a közép vagy az idős korosztály soraiban kell keresni a delikvenseket, mert ők biztosan nem másztak fel a karzatra, ha lent is helyet tudtak foglalni. Másrészt elképzelhetetlen számomra az a kép, ahogy Jóska bácsi kinyitja csontnyelű bicskáját, és belekarcolja a padba a szívecskét, és azt, hogy szeretlek Mari, és teszi mindezt – mondjuk – házasságuk 35. évfordulója alkalmából. Ugye milyen életszerűtlen lenne!? Tehát nem kell a colombói (nyomozói) logika, hogy eme vétségeket a „fiatalság bolondság” terhére írjuk.  Bizonyára azok a fiatalok voltak, akik a szülői, rokoni vagy a lelkészi figyelem lanyhulását kihasználva közlésvágyukat a padokon élték ki. De a neveken és a rajzokon túl sokkal beszédesebbek a dátumok. Egy karcon azt lehet olvasni, hogy „Tóth Gy. Miklós”, és felette „Fehér Tibor IIII /B”, mindez 1938-as dátummal rögzítve.

Belegondoltam, hogy mennyi minden is történt 1938 óta, és mi is történhetett ezekkel a fiatal gyerekekkel? Hány és hány sorscsapáson kellett nekik átmenniük. Voltak, akiket a világháború a legszebb éveikben ragadott el az élők sorából, de sokakat a kommunizmus terrorja pusztított el, vagy nyomorított meg egy életre. Borzalmas, amikor az ember kivetkőzik önmagából, és a gonosz diadalmaskodik. Remélem, hogy többet nem lesz ilyen szörnyűség hazánkban. Gondolom, és szerintem joggal feltételezem, hogy ezek az ifjak, ha megtehették volna, kicsit idősebb fejjel bizonyára eltávolították volna eme „bűnjeleiket” a padokról. Nagyon valószínűtlen, hogy azzal dicsekedtek volna az unokáknak, hogy a tisztes nagypapa fiatal korában milyen nagy csirkefogó volt ám.

Lépten-nyomon észre lehet venni az embereken, hogy valamilyen nyomot szeretnének hagyni a világban maguk után, hogy sokan vagy legalább néhányan emlékezzenek rájuk. Számtalan példa létezik erre, mint például amikor egy szószékbe vagy úrasztalába belefaragják az adományozó nevét. De vannak olyanok is, akik a tetteikkel próbálnak nyomot hagyni, mert például rendszeresen kitakarítják a templomot, vagy friss virágot hoznak vasárnaponként. Vannak olyanok, akik mindig hűségesen ugyanabban a padban foglalnak helyet az istentiszteletek alkalmán, hogy hallják az Igét. Ők a névtelen szürke eminenciások, akiket a jelen többnyire nem lát meg, csak a hiányukat érzékeli majd, mikor az Úr magához veszi őket.

Te belegondoltál már, hogy milyen nyomot hagysz magad után Krisztus követőjeként?

Nézem tovább a padot, „Tóth Gy. Miklós”, felette „Fehér Tibor IIII /B”(sic!) 1938-as dátummal rögzítve. Mi lett velük? A templomban ennyi maradt utánuk. A csendben a szú lassan és ütemesen elkezdett percegni, mintha egy óra ketyegne.

 És az idő halad tovább és tovább.

A szerző

Írások

Mit is írjak magamról? Férj, apa, református... Ezek mind csak címkék és skatulyák. Hiszen minden ember "titok, idegenség, lidérces messze fény". Ha megtisztelsz és elolvasod az írásaimat, jobban megismersz általuk annál, mint amit most elmondhatok magamról. Előre is köszönöm a bizalmadat. Soli Deo Gloria.