Megéled

Vágyott érintés

Hitetlen Tamás. Micsoda megbélyegző mondat! Kétezer évvel később is ezzel az előítélettel vagyunk valaki olyan felé, aki nagyon is magán viseli alapvető emberi tulajdonságunkat. Történetesen annak vágyát, hogy a saját szemünkkel, kezünkkel győződjünk meg valami valódiságáról. Hiszem, ha látom! Nem csak a feltámadással kapcsolatban, hanem minden olyan szituációban elhangzik, aminek megtörténte szinte lehetetlen.

De nem csak Tamás az egyetlen „vak” a húsvéti történetben. Mária teljesen magába roskadva, könnyei homályában nem ismeri fel a vele szemben álló Jézust. Szinte bárkivel beszélhetne, legyen az kertész vagy egy messziről jött idegen. Még az angyalok jelenése sem zökkenti ki állapotából. Pedig, ha odaképzeljük magunkat a sírkertben sétálva a hajnali órákban, már önmagában az angyalok jelenléte lenyűgöző esemény lehetett. De ő ragaszkodik ahhoz, amit látni akar. Jézus megholt testét, amit sehol sem talál. Semmi nem zökkenti ki ennek félelméből.

Hasonlóan „vakok” a Tibériás tónál halászó tanítványok, akik újra átélik a csodát. Lehetetlen, és mégis megtelik a háló hallal. Péter legalább akkora lelkesedéssel veti magát a vízbe és úszik a partra, mint ahogy korábban háromszor megtagadta a Mestert, de végül megint csak oda tér vissza, hogy nem ismeri, aki halat sütöget velük a parton. Sejtik, ki van ott, de annyira hihetetlen, hogy megtörténik, hogy nem merik megkérdezni: Mondd! Tényleg te vagy? Ez valóság? Pedig a feljegyzések szerint nem ez volt az első alkalom, hogy látták a feltámadottat.

Aztán időben kicsivel később Pál apostol már valósággal megvakul a damaszkuszi úton, amikor Jézus megszólítja. Olyan élményben volt része, ami bár rövidtávú vakságot eredményezett, mégis felnyitotta a szemét egy új nézőpontra. És az a pont Jézus, aki teljesen átváltoztatta azt az értelmezési keretet, amin keresztül addig szemlélte a világot. Ugyan fizikálisan megvakult, de ezzel egyidőben kinyílt a szeme a valóság meglátására.

Jól látni és az igazságot felismerni tehát nem is olyan könnyű, mint elsőre tűnik. Több a látás az észlelésnél, a színek és körvonalak meghatározásánál. Ismeret, tapasztalat és mély összefonódás van abban, ha azt mondom, látlak téged. Látom, elfogadom, aki valójában vagy.

Caravaggio A hiteten Tamás című festménye számomra ezt jelenti, akárhányszor nézem. Elképesztő módon ragadja meg a Jézussal való találkozást és oldja a sietséget is, hogy Tamás apostolra csupán a hitetlenség bélyegét süssük. Mert bár mai napig már-már megszégyenítő módon ezt emeljük ki Tamás személyéből, mégis ezen a festményen tükröződik az a tapasztalat, ami, mint valami gejzír tör fel a száján és válik valóban szemtanúvá általa: Én Uram és én Istenem!

 A pökhendi, szkeptikus figura átváltozik döbbent és valóban formálható tanítvánnyá, aki lát. Van valami lenyűgöző abban, ahogy ezt Caravaggio megmutatja. A látás teljessége az érintésben lesz az övé. Rá sem pillant Jézusra, mégis az a meggyőződésem, hogy sokkal mélyebben látja Jézust, mint a másik két tanítvány.

Az ilyen mélységű érintés és érintettség életre szóló változást idéz elő. Mária meghallotta végül Jézus szájából a nevét, a tanítványok látták Jézust megtörni a kenyeret és egyértelmű volt, kivel találkoznak. Szorosra fonja a kötődés fonalát az érintés, hogy semmi el ne tudja szakítani. Különben miért igyekeznek minél előbb az anya mellkasára fektetni az újszülöttet ahelyett, hogy csak mutogatnák neki? Miért a nagy érintés utáni éhség kihűlt házasságokban? Miért sóvárog az idősotthonban sok öreg, amikor minden alapvető dolog, élelem, gondoskodás a rendelkezésére áll?

Miért van, hogy érintőképernyős világunkban egyre nagyobb nehézséget okoz érinteni?

Erre a választ mindenkinek magának kell megtalálnia, hogy számára melyek azok az akadályozó tényezők, amelyek távol tartják a mély és tartalmas kapcsolatoktól. Az viszont reményt keltő, hogy nincs az a hitetlen ember, akit Jézus érintése ne formálna át. Gyengéd, szinte nőies mozdulatokkal fogja meg Tamás kezét és vezeti sebéhez. Az érintés intenzitása, tempója az ő irányítása alatt van. Tamás pedig teret és időt kap ahhoz, hogy szép lassan, finoman jusson el a felismerésre. Jézus él.

Akik ma élünk, hívők és hitetlenek, olykor hitetlen hívők, ugyanúgy megélhetjük ennek a gyengéd érintésnek a csodáját.

A szerző

Írások

Kislánykènt a járdán sètálva gyakran ütköztem neki lámpaoszlopnak, annyira el voltam foglalva a világ működèsènek megèrtèsèvel. Kerestem a Teremtőt, a cèlt ès az èrtelmet minden mozdulatban. Ma már óvatosabban közlekedem, de a cèl mèg mindig ugyanaz. Haladni az Ő kegyelmèről a teljesség felè úgy, hogy lelkèszkènt egyre inkább èrzem a felelőssègèt szavaimnak ès tetteimnek.