Fűszer

Zsoltár férfihangra

Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs
Madárka tolla se hull ki, – ég se zeng, – föld se remeg,
hogy az Isten rád ne gondolna. Az Istent sem értheti meg,
aki téged meg nem ért.

Mert kedvedért alkotott mennyet és földet s tengereket,
hogy benned teljesedjenek, – s korok történetét
szerezte meséskönyvedül, – s napba mártotta ecsetét,
hogy kifesse lelkedet.

Babits Mihály: Zsoltár férfihangra /részlet/
– Consolatio mystica – 

Szemlézte: Soós Szilárd (Fotó a PIXABAY oldalról)