Az Ige mellettBlog

(11) „…arra a helyre, amelyet kiválaszt Istenetek…” (5Mózes 12,1–19)

„Egy helyen mutass be áldozatot! Azon a helyen, amit kiválasztott az Úr!” (11) Mit jelent ez a parancs? 

Egy helyen adatik teljes élet, tiszta istentisztelet, építő kultúra, másokat nem terhelő, nem zsaroló, hanem ténylegesen megajándékozó „áldozat”. Kultusz és élet áldott egysége ott virágzik ki, ahol az Úr jelen van. 

Tehát, az Ige szavaival élve, nem „sokféle látványos halmokon” adatik az élet teljessége (2–3); nem ott és úgy, ahogy azt mi jónak látjuk (8). Nem minden helyen fakad áldás (13). A „mindenütt, mindent, bármikor, bárkivel, bárhogyan” szabadsága valójában öngyilkosság. Az Úr, féltő szeretettel ettől óv, amikor azt kiáltja nekünk: „Vigyázzunk!” (13) 

Egy helyen adatik az ember számára valóságos megoldás, megváltás. Egy vers terjed az interneten, három szó mindössze, mégpedig három, önmagában negatív értelmű kifejezés, amelyeket azonban egymás mellé helyezve, megszólal a teljes evangélium: „Nincs semmi baj!” Az élő Isten közelében adatik az egyetlen hely, ahol rendeződik az életünk. Az Úr színe előtt – mint egyetlen, szent helyen – ehetünk, örülhetünk, házunk népével és minden szerzeményünkkel együtt, mert mindennek szabadon örülhetünk, amit az Úrtól kaptunk (4–7). 

Ez az egyetlen hely: Jézus Krisztus keresztje és üres sírja, Isten megváltó szeretetének helye. Mit kezdhet a ma embere ezzel a kizárólagossággal? Erről majd holnap.

Az Ige mellet blog