Az Ige mellettBlog

(25) „Ennek a szolgájává lettem…” (Kolossé 1,24–29)

Melyek voltak Pál apostol szolgálatának legfontosabb jellemzői?

Pál azért szolgált, hogy teljesen feltárja mások számára Isten Igéjének titkát (25). Ez a titok Jézus Krisztusban tárul fel (26), akiben az Isten megmutatta, hogy az Ő dicsősége nem emésztő tűz, hanem embert megváltó szeretet (27), hogy minden ember eljusson a teljességre (28). Pál azok javára hirdette az Isten Igéjét, akik őt hallgatták. Aki Krisztus szolgája, az a másik ember üdvösséges javát munkálja, és nem annak kárát (25); intve és tanítva is reménységre hangol, biztat, bátorít, erősít (26). Pál Jézus Krisztust hirdeti (28), mégpedig úgy, hogy Krisztus bennünk van, Krisztus reménysége az eljövendő dicsőségnek (27). Pál Krisztust hirdette (28); ő evangéliumot, örömhírt hirdetett!

Pál nem önmagát szolgálta, hanem Krisztus ügyét (25). Pál szolgálata Krisztus testének, a látható egyháznak szolgálata volt (24). Pál elhívás, megbízatás alapján cselekedett, nem pedig önjelölt ügybuzgóként, aki többnyire több gondot okoz, mint amennyi áldás van serénykedésén ott, ahol senki nem kérte, hogy tegyen valamit. Az ilyen ügybuzgók félelmetesek és veszélyesek. Pál megbízatása az Úrtól volt, ezért lehetett azon az Úr áldása (25). 

Pál szolgálata tele volt fáradtsággal és küzdelemmel (29); ezért vállalta a szenvedést (24). De az apostol mindezekhez megkapta az Úr erejét (29). Ez az erő hatalmasan működött Pálban (29). Az Úr csak annyi szolgálatot bíz ránk, benne annyi küzdelemnek és szenvedésnek tesz ki, amelyhez Ő hatalmasan megadja minden napra az erőt is. Pál szolgálata örömmel végzett szolgálat volt; az utolsó percig, még a legnagyobb küzdelmek és szenvedések között is. Áldott legyen az Úr ezért az örömért, amely minden napra megadatik nekünk, miközben minden küzdelmünk között az Urat szolgáljuk.

Az Ige mellet blog