Kincsesláda

A Képzőtársaság

A pápai református főiskola Képzőtársasága megalakulásának 180. évfordulójára emlékezünk az idei esztendőben. Az 1841-ben megalakult társulat teljesen hivatalos keretek között működött. Volt alapszabályzata, melyet a főiskolai iskolaiszék jóváhagyott, választott tisztviselői (elnöke, jegyzője, pénztárnoka stb.). Minden ülésükről vezettek jegyzőkönyvet (ezek Gyűjteményünkben megtalálhatók). A társulat célja az önképzés előmozdítása volt: „…arra törekszik tehát, hogy tagjai minél több általános ismeretet szerezzenek, főként pedig, hogy a magyar nyelv és irodalom ismeretében előrehaladjanak.” (forrás: A pápai Ev. Ref. Főiskolai Ifjúsági Képzőtársulat Alapszabályai. Pápa, 1905. – 1.o) A képen a Képzőtársaság pecsétje látható. A köralakú viaszos pecséten körben felirat olvasható: Ref. Főiskolai Képző Társaság Pápán 1841. Középen egy parton ülő női alak látható horgonnyal a kezében. Ő a költészet múzsája. A távolban úszó hajó pedig a remény hajója. A Képzőtársaság 1952-ig, az iskola államosításáig működött.