EgyébKincsesláda

A művészeti oktatásnak is komoly hagyománya van a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában!

A gimnázium nevelő-oktató munkájára mindig jellemző volt a nyitottság a legújabb eszmék, eredmények iránt. Így a klasszikus műveltség átadásán túl hangsúlyt fektetett a legmagasabb szintű tudományosság és művészet megismerésére, elsajátítására.


Érthető tehát, hogy az iskola minden olyan kezdeményezést támogatott a 20. század első évtizedeiben is, amely ezt a tradíciót folytatta. Így történhetett, hogy a dualizmus korának végére már számos szakkör működött nagy létszámmal. Így például 255-en tanultak szabadkézi rajzot ebben az időben. A fotókon Losonczi Jenő művésztanárt és diákjait látjuk az általuk rendezett, saját alkotásaikból összeállított kiállításban. A kiállítás pontos idejét nem tudjuk – sajnos. Losonczi Jenő 1902 és 1931 között volt a főgimnázium művésztanára.

Biztatunk mindenkit, hogy akinek bármilyen információja, ismerete van a képen látható személyekről vagy a kiállításról, írja meg nekünk! Köszönjük.